Ninja Painter Coolmath Edition

Hướng dẫn

Giúp ninja lấy đúng màu sơn và lăn nó trên các bức tường được đánh dấu. Thu thập tất cả các ngôi sao và đi đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Lưu ý: Do một lỗi trong quá trình giả lập được sử dụng để làm cho trò chơi Flash này có thể chơi lại được, nên tất cả các lọ sơn sẽ xuất hiện màu đỏ khi chơi trò chơi! Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể nhìn thấy màu sơn mà bạn đã thu thập được khi chạm vào chúng. Bạn sẽ chỉ cần nhớ màu nào bạn đã trang bị khi bạn nhảy quanh cấp độ!

Giúp ninja lấy đúng màu sơn và lăn nó trên các bức tường được đánh dấu. Thu thập tất cả các ngôi sao và đi đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Lưu ý: Do một lỗi trong quá trình giả lập được sử dụng để làm cho trò chơi Flash này có thể chơi lại được, nên tất cả các lọ sơn sẽ xuất hiện màu đỏ khi chơi trò chơi! Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể nhìn thấy màu sơn mà bạn đã thu thập được khi chạm vào chúng. Bạn sẽ chỉ cần nhớ màu nào bạn đã trang bị khi bạn nhảy quanh cấp độ!

4.3 Rating Star
7,817
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giúp ninja lấy đúng màu sơn và lăn nó trên các bức tường được đánh dấu. Thu thập tất cả các ngôi sao và đi đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Lưu ý: Do một lỗi trong quá trình giả lập được sử dụng để làm cho trò chơi Flash này có thể chơi lại được, nên tất cả các lọ sơn sẽ xuất hiện màu đỏ khi chơi trò chơi! Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể nhìn thấy màu sơn mà bạn đã thu thập được khi chạm vào chúng. Bạn sẽ chỉ cần nhớ màu nào bạn đã trang bị khi bạn nhảy quanh cấp độ!

Giúp ninja lấy đúng màu sơn và lăn nó trên các bức tường được đánh dấu. Thu thập tất cả các ngôi sao và đi đến lối ra để hoàn thành mỗi cấp độ.

Lưu ý: Do một lỗi trong quá trình giả lập được sử dụng để làm cho trò chơi Flash này có thể chơi lại được, nên tất cả các lọ sơn sẽ xuất hiện màu đỏ khi chơi trò chơi! Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể nhìn thấy màu sơn mà bạn đã thu thập được khi chạm vào chúng. Bạn sẽ chỉ cần nhớ màu nào bạn đã trang bị khi bạn nhảy quanh cấp độ!

4.3 Rating Star
7,817
Phiếu bầu