Scuba Bear

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn D để nhảy và F để vuốt. Sử dụng các vật phẩm bên trong mỗi rương kho báu để khám phá những khu vực mới. Bạn có thể tìm thấy tất cả?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn D để nhảy và F để vuốt. Sử dụng các vật phẩm bên trong mỗi rương kho báu để khám phá những khu vực mới. Bạn có thể tìm thấy tất cả?

4.4 Rating Star
29,214
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn D để nhảy và F để vuốt. Sử dụng các vật phẩm bên trong mỗi rương kho báu để khám phá những khu vực mới. Bạn có thể tìm thấy tất cả?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn D để nhảy và F để vuốt. Sử dụng các vật phẩm bên trong mỗi rương kho báu để khám phá những khu vực mới. Bạn có thể tìm thấy tất cả?

4.4 Rating Star
29,214
Phiếu bầu