Tower of the Scorched Sea

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và cúi người. Nhấn R để khởi động lại từ điểm kiểm tra mới nhất. Nhấn P hoặc Escape để tạm dừng trò chơi và M để tắt tiếng.

Bạn có thể leo lên đỉnh tháp và khám phá nhiều bí mật của nó không?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và cúi người. Nhấn R để khởi động lại từ điểm kiểm tra mới nhất. Nhấn P hoặc Escape để tạm dừng trò chơi và M để tắt tiếng.

Bạn có thể leo lên đỉnh tháp và khám phá nhiều bí mật của nó không?

4.4 Rating Star
5,192
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và cúi người. Nhấn R để khởi động lại từ điểm kiểm tra mới nhất. Nhấn P hoặc Escape để tạm dừng trò chơi và M để tắt tiếng.

Bạn có thể leo lên đỉnh tháp và khám phá nhiều bí mật của nó không?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển, nhảy và cúi người. Nhấn R để khởi động lại từ điểm kiểm tra mới nhất. Nhấn P hoặc Escape để tạm dừng trò chơi và M để tắt tiếng.

Bạn có thể leo lên đỉnh tháp và khám phá nhiều bí mật của nó không?

4.4 Rating Star
5,192
Phiếu bầu