Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Use Boxmen

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(23,910 Phiếu bầu)
Release :
Jan 10, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc các phím WASD để di chuyển Boxmen đến khối nổi trên mỗi cấp độ. Sử dụng phím Shift để tạo thêm Boxmen mà bạn có thể sử dụng để đến khối lập phương. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.
Sử dụng các phím mũi tên hoặc các phím WASD để di chuyển Boxmen đến khối nổi trên mỗi cấp độ. Sử dụng phím Shift để tạo thêm Boxmen mà bạn có thể sử dụng để đến khối lập phương. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(23,910 Phiếu bầu)
Release :
Jan 10, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc các phím WASD để di chuyển Boxmen đến khối nổi trên mỗi cấp độ. Sử dụng phím Shift để tạo thêm Boxmen mà bạn có thể sử dụng để đến khối lập phương. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.
Sử dụng các phím mũi tên hoặc các phím WASD để di chuyển Boxmen đến khối nổi trên mỗi cấp độ. Sử dụng phím Shift để tạo thêm Boxmen mà bạn có thể sử dụng để đến khối lập phương. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.
4.4 Rating Star
23,910
Phiếu bầu