WASDungeon

Hướng dẫn

Nhấn WASD, không phải các phím mũi tên, để di chuyển. Thu thập chìa khóa và mở khóa cửa để vào cấp độ tiếp theo. Bộ xương kẻ thù theo di chuyển của bạn. Tránh xa họ ra!

Nhấn WASD, không phải các phím mũi tên, để di chuyển. Thu thập chìa khóa và mở khóa cửa để vào cấp độ tiếp theo. Bộ xương kẻ thù theo di chuyển của bạn. Tránh xa họ ra!

3.5 Rating Star
12,314
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn WASD, không phải các phím mũi tên, để di chuyển. Thu thập chìa khóa và mở khóa cửa để vào cấp độ tiếp theo. Bộ xương kẻ thù theo di chuyển của bạn. Tránh xa họ ra!

Nhấn WASD, không phải các phím mũi tên, để di chuyển. Thu thập chìa khóa và mở khóa cửa để vào cấp độ tiếp theo. Bộ xương kẻ thù theo di chuyển của bạn. Tránh xa họ ra!

3.5 Rating Star
12,314
Phiếu bầu