Kirigami

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để cắt đôi thế giới. Sau đó nhấp và kéo một bên của vết cắt để trượt thế giới xung quanh. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Thực hiện các lát cắt hoàn hảo để đạt được ngôi sao và đánh bại số điểm mục tiêu!

Nhấp và kéo để cắt đôi thế giới. Sau đó nhấp và kéo một bên của vết cắt để trượt thế giới xung quanh. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Thực hiện các lát cắt hoàn hảo để đạt được ngôi sao và đánh bại số điểm mục tiêu!

4.1 Rating Star
45,537
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp và kéo để cắt đôi thế giới. Sau đó nhấp và kéo một bên của vết cắt để trượt thế giới xung quanh. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Thực hiện các lát cắt hoàn hảo để đạt được ngôi sao và đánh bại số điểm mục tiêu!

Nhấp và kéo để cắt đôi thế giới. Sau đó nhấp và kéo một bên của vết cắt để trượt thế giới xung quanh. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Thực hiện các lát cắt hoàn hảo để đạt được ngôi sao và đánh bại số điểm mục tiêu!

4.1 Rating Star
45,537
Phiếu bầu