Lynx: Stealth Mission

Hướng dẫn

Nhấn vào Mũi tên trên màn hình để di chuyển. Tránh những người bảo vệ và đến lỗ thông hơi để tiến tới cấp độ tiếp theo. Giữ màn hình để tăng tốc thời gian. Khi lính canh không đối mặt với bạn, bạn có thể trượt vào trong chúng và tự động theo dõi chuyển động của chúng. Trong khi tạo bóng cho chúng, hãy nhấn một phím di chuyển để trượt theo hướng ngược lại với người bảo vệ.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần thu thập các nguồn dữ liệu theo đúng thứ tự để mở khóa lối ra. Thứ tự được chỉ định ở trên cùng của màn hình. Ngoài ra, bạn phải di chuyển lên hoặc xuống để thu thập các lát dọc và sang trái hoặc phải để thu thập các lát ngang.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Tránh những người bảo vệ và đến lỗ thông hơi để tiến tới cấp độ tiếp theo. Nhấn Z hoặc P để tăng tốc thời gian. Khi lính canh không đối mặt với bạn, bạn có thể trượt vào trong chúng và tự động theo dõi chuyển động của chúng. Trong khi tạo bóng cho chúng, hãy nhấn một phím di chuyển để trượt theo hướng ngược lại với người bảo vệ.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần thu thập các nguồn dữ liệu theo đúng thứ tự để mở khóa lối ra. Thứ tự được chỉ định ở trên cùng của màn hình. Ngoài ra, bạn phải di chuyển lên hoặc xuống để thu thập các lát dọc và sang trái hoặc phải để thu thập các lát ngang.

4.3 Rating Star
1,205
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào Mũi tên trên màn hình để di chuyển. Tránh những người bảo vệ và đến lỗ thông hơi để tiến tới cấp độ tiếp theo. Giữ màn hình để tăng tốc thời gian. Khi lính canh không đối mặt với bạn, bạn có thể trượt vào trong chúng và tự động theo dõi chuyển động của chúng. Trong khi tạo bóng cho chúng, hãy nhấn một phím di chuyển để trượt theo hướng ngược lại với người bảo vệ.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần thu thập các nguồn dữ liệu theo đúng thứ tự để mở khóa lối ra. Thứ tự được chỉ định ở trên cùng của màn hình. Ngoài ra, bạn phải di chuyển lên hoặc xuống để thu thập các lát dọc và sang trái hoặc phải để thu thập các lát ngang.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Tránh những người bảo vệ và đến lỗ thông hơi để tiến tới cấp độ tiếp theo. Nhấn Z hoặc P để tăng tốc thời gian. Khi lính canh không đối mặt với bạn, bạn có thể trượt vào trong chúng và tự động theo dõi chuyển động của chúng. Trong khi tạo bóng cho chúng, hãy nhấn một phím di chuyển để trượt theo hướng ngược lại với người bảo vệ.

Ở các cấp độ sau, bạn sẽ cần thu thập các nguồn dữ liệu theo đúng thứ tự để mở khóa lối ra. Thứ tự được chỉ định ở trên cùng của màn hình. Ngoài ra, bạn phải di chuyển lên hoặc xuống để thu thập các lát dọc và sang trái hoặc phải để thu thập các lát ngang.

4.3 Rating Star
1,205
Phiếu bầu