Temple of the Four Serpents

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Space hoặc Z để nhảy và X để tương tác với một số đối tượng. Ngôi đền không dễ dàng tiết lộ bí mật của nó, nhưng có những kho báu tuyệt vời dành cho nhà thám hiểm đủ dũng cảm và thông minh để giải nhiều câu đố của nó.

Mẹo: Bắt đầu với căn phòng trên cùng bên phải.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Space hoặc Z để nhảy và X để tương tác với một số đối tượng. Ngôi đền không dễ dàng tiết lộ bí mật của nó, nhưng có những kho báu tuyệt vời dành cho nhà thám hiểm đủ dũng cảm và thông minh để giải nhiều câu đố của nó.

Mẹo: Bắt đầu với căn phòng trên cùng bên phải.

4.2 Rating Star
7,218
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Space hoặc Z để nhảy và X để tương tác với một số đối tượng. Ngôi đền không dễ dàng tiết lộ bí mật của nó, nhưng có những kho báu tuyệt vời dành cho nhà thám hiểm đủ dũng cảm và thông minh để giải nhiều câu đố của nó.

Mẹo: Bắt đầu với căn phòng trên cùng bên phải.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Space hoặc Z để nhảy và X để tương tác với một số đối tượng. Ngôi đền không dễ dàng tiết lộ bí mật của nó, nhưng có những kho báu tuyệt vời dành cho nhà thám hiểm đủ dũng cảm và thông minh để giải nhiều câu đố của nó.

Mẹo: Bắt đầu với căn phòng trên cùng bên phải.

4.2 Rating Star
7,218
Phiếu bầu