Trò chơi không gian

3, 2, 1, nổ tung! Trong không gian có vô số cách để vui chơi. Xây dựng một thuộc địa không gian trên sao Hỏa, chạy qua các lỗ sâu giữa các thiên hà hoặc khám phá những nơi xa nhất của vũ trụ. Bạn thậm chí có thể chơi gôn.

Thông tin thêm về trò chơi không gian

3, 2, 1, nổ tung! Trong không gian, có vô số cách để vui chơi. Xây dựng một thuộc địa không gian trên sao Hỏa, chạy qua các lỗ sâu giữa các thiên hà hoặc khám phá những nơi xa nhất của vũ trụ. Bạn thậm chí có thể chơi gôn. Trong một vũ trụ không ngừng mở rộng, không có giới hạn nào cho những gì bạn có thể làm trong Danh sách phát Trò chơi Không gian của chúng tôi.