Trò chơi tư duy

Bạn sẽ cần phải suy nghĩ kỹ càng về những trò chơi này, chúng không đùa được đâu! Khám phá những mê cung vô hình trong Lost in the Maze, sử dụng các kỹ năng lén lút của bạn trong Tiny Heist, hoặc tìm đường xuyên qua bản đồ trong Volty's Quest.