Ăn tất cả những thứ

Những trò chơi này là tất cả về nấu ăn và ăn uống! Làm một chiếc bánh pizza và sau đó gói nó xuống trong Papa's Pizzeria hoặc cắt lát và xúc xắc để vượt qua một số thử thách trong Nom Nom Yum. Những trò chơi này chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy ngon miệng!

Giới thiệu Danh sách phát Eat All The Things

Những trò chơi này là tất cả về nấu ăn và ăn uống! Làm một chiếc bánh pizza và sau đó gói nó xuống trong Papa's Pizzeria hoặc cắt lát và xúc xắc để vượt qua một số thử thách trong Nom Nom Yum. Những trò chơi này chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy ngon miệng!